Webshop voor Sportmedische hulpmiddelen

Mensen binnen onze vereniging een toegankelijke, veilige en kwalitatief goede leeromgeving te bieden waarin ze zich maximaal kunnen ontplooien, zowel op sportief als op persoonlijk vlak

In samenwerking met onze sponsor Podobrace is er nu een webshop speciaal voor onze leden. In de Webshop staan alle producten die veel door onze eigen selectie spelers gebruikt zijn. Daarmee willen we het zoeken vergemakkelijken voor de leden die niet weten welk sportmedisch hulpmiddel goed werkt.

Handbalvereniging Volendam wil een klimaat creëren in en rond het dorp waarin mensen hun talenten, op een eigen wijze, kunnen en willen optimaliseren en benutten. We geven daarbij kansen aan diegenen die respect voor elkaar hebben en dit samen willen doen met balans tussen geven en nemen.

Hot products